Politik

 

Det handlar om hur man sätter upp regler och strategier för att ta hand om allt som har med det vardagliga livet att göra. Ursprungligt sett så är det en statskonst. Idag ser man politik som en term inom det statsvetenskapliga. Det handlar om olika processer och om olika taktik som man kan sätta upp för att fatta ett beslut. Inom det politiska så är det ganska så mycket som det har ett begrepp för. Till exempel vilken typ av politik man bedriver höger-, vänster- eller en mittenpolitik.

De politiska åsikterna kan vara många många men de kan även var ett enkelt ja eller nej, allt det beror självfallet på frågan och på vilket sätt som en fråga ställs på. Ett exempel på det kan vara i kärnkraftsfrågan , är man för eller är man emot. Men sedan kan man se det i andra aspekter också. Finns det en bättre ekonomisk uppfinning för att skapa elektricitet. Finns det en bättre lösningar på slutförvaring av det radioaktiva avfallet. Kan man försäkra sig mot att en katastrof kan inträffa. Rent politiskt sett så kan man dra slutsatser om det efter den fakta som finns att tillgå.

Politik handlar framförallt om vilken åsikt man har i frågor eller på vilket sätt som ett land styrs politiskt av lagar och regler. Det finns olik politiska system:

Republik

Leds av en statschef som är folkvald och som då även ska företräda folket. Den kan liknas vid monarki men den stora skillnaden är den att statschefen är folkvald. I de allra flesta fall kallas dessa statschefer för presidenter. Det finns även de länder där statschefen inte är en person utan man har ett råd eller en kommitté, dessa länder är Schweiz och San Marino.

Monarki

Det styrs av en ledare, en statschef, som kallas monark. I de flesta länder så går tronen vidare i ett arv inom familjen.  De flesta monarker sitter livet ut eller till de avsätter sig själva från tronen.  Det finns två olika sorter av monarkin och den en är: Absolut monarki där makten enbart är hos monarken och skulle det finnas andra som utför makt så är det på grund av att monarken tilldelat det. Det andra sättet  är: Konstitutionell monarki där monarkens makt regleras av lagar, som i Sverige.

Diktatur

Det är en stat som är styrt av en diktator. Denne behöver inte tänka på befolkningens bästa och som inte heller styrs av lagar. Det kan även vara en grupp av människor so styr en diktatur. I en diktatur så förekommer det knappast någon demokrati. De flesta gånger som diktatur uppstår så brukar den endast vara kortvarig och provisorisk. Den kan införas i oroliga demokratier och den kan även vara som en militär diktatur och med det menas att en general eller annan officer styr ett land. En diktatur upphäver demokratin och den frihet som kan finnas för medborgare.

Man kan även vara politiskt korrekt som syftar på att man är extremt, nästan överdrivet, noggrann med att följa olika politiska värderingar som gäller för tillfället.