Politik

 

Politiken behandlar alla de olika regler som reglerar handlingar och åtgärder i ett samhälle, i form av olika instutioner, offentliga sektorer och statligt ägda företag. För att en politik ska fungera så krävs det olika intrssen, dessa olika intressegrupper kallas för partier - de strävar efter sitt mål och anser att deras synsätt på politik är det bästa för landet. Olika länder har olika slags politik. Den största skillnaden mellan länders politik är grundpolitiken - i vissa länder råder demokrati medan det i andra länder råder diktatur (en makthavare bestämmer allt). På denna hemsidan kommer du kunna läsa mer om politik och politik i både Sverige och världen.